Al Baari' - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Baari’ – Yayasan Bina Amal Semarang

Al-Bari’ adalah Dzat yang terbebas dari kekurangan dan cacat. Dia lah yang mempunyai Dzat, sifat, dan perbuatan yang sempurna. Al-Bari’ telah menganugerahkan kehidupan kepada makhluk, mencipta segala sesuatu dengan sempurna sesuai dengan fungsi penciptaannya tanpa ada kekurangan.

Tidak hanya mencipta, Dia juga mengatur kehidupan seluruh makhluk dengan hukum dan keserasian yang sempurna.

Seluruh makhluk di alam semesta ini berjalan dan bekerja sebagai sebuah sistem yang saling membantu dan menyempurnakan. Itu semua atas rancangan yang sempurna dari Allah swt.

Dalam tubuh seorang manusia, fungsi organ-organ saling berhubungan dan membantu satu sama lain. Jika salah satunya mengalami kerusakan, maka itu ikut berpengaruh pada kerja organ yang lain. Demikian halnya alam semesta.

Manusia dengan alam serta makhluk lainnya, saling berhubungan dan membantu satu sama lain. Jika salah satu komponen alam semesta ini mengalami kerusakan, maka yang lainnya juga terpengaruh. Ini menunjukkan betapa rumit dan sempurnanya sistem yang dibuat oleh Allah swt sejak semula.

Sayangnya, sistem yang berjalan sempurna ini justru seringkali dikacaukan sendiri oleh makhluk sehingga mengundang terjadinya beragam bencana dan kerusakan. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *