Al Badi’ – Yayasan Bina Amal Semarang

Al Badi' - Yayasan Bina Amal Semarang

Allah adalah sumber segalanya, yang menciptakan semua makhluk dengan kreasi yang baru. Dia mencipta tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa meniru atau memodifikasi contoh yang sudah ada. Semua ciptaan-Nya betul-betul orisinil dan baru.

Menyadari makna al-Badi‘, seseorang akan merasakan betapa agungnya kekuasaan Allah, betapa dahsyatnya kemampuan Allah dalam merancang dan melaksanakan penciptaan.

Allah mampu menciptakan bertriliun-triliun ciptaan tanpa ada satu pun yang sama persis; semua dicipta dengan bentuk yang berbeda dan kreasi yang betul-betul baru. Hal ini akan membuat kita semakin takjub kepada-Nya dan kian tunduk akan kekuasaan-Nya. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *