Al Barru - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Barru – Yayasan Bina Amal Semarang

Al Barru - Yayasan Bina Amal Semarang

Al-Barru artinya Allah Maha Melimpahkan Kebaikkan dengan kelembutan dan kebajikan-Nya. Dia selalu berbuat baik kepada makhluk dan bermurah hati. Dia berbuat baik kepada seluruh makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit.

Tangan-Nya selalu memberi di siang dan malam hari. Semua yang Dia infakkan sejak menciptakan tujuh lapis langit dan bumi hingga nanti kehidupan dunia berakhir, tidak sedikitpun mengurangi kekayaan yang ada di tangan-Nya.

Semua kebaikan dan karunia yang melingkupi kita berasal dari-Nya semata. Dengan memahami makna al-Barru kita akan senantiasa bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat-Nya pada kita. Kita juga akan termotivasi untuk meneladani kebajikan-Nya yang tiada mengenal pamrih. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *