Al Ghafur - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Ghafur – Yayasan Bina Amal Semarang

Pintu pengampunan Allah senantasa terbuka dan siap menerima kembali hambaNya yang ingin bertaubat. Tidak bosan Dia memberikan ampunan-Nya karena Dialah Al-Ghafur, Dzat Yang Maha Pengampun, Dzat yang tidak pernah jemu memberi ampunan kepada hambanya.

Saudaraku, jangan remehkan pendosa, boleh jadi dengan dosa-dosanya itu dia bertaubat dengan sebenar-benarnya sehingga Allah berkenan memuliakannya dunia akhirat. Betapa agung ampunan-Nya bagi siapa saja yang benar-benar bertaubat, kembali kepada-Nya, mengakui segala kesalahannya.

Saudaraku, pertolongan Allah akan tercurah kepada orang-orang yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya, dan bertaubat sebenar-benarnya taubat di hadapan Dzat Yang Maha Pengampun.

Tobat bisa diumpakan dengan membersihkan mangkuk yang berlumur noda sebelum mangkuk itu diisi dengan makanan . Tidak berarti makanan selezat apapun, apabila mangkuk yang menampungnya kotor penuh noda.

Demikian pula jiwa kita, tidak berarti amal kebaikan, apabila jiwa kita kotor karena dosa. Adapun pembersih dosa dalah taubat.

Sahabat yang baik, dihari yang spesial ini, selain melakukan amal amal yang terbaik juga perbanyak taubat memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Semoga Allah yang Maha Baik menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita aamiin. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *