Al Khobir - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Khobir – Yayasan Bina Amal Semarang

Al-Khabir adalah Dzat yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Bukan hanya sekadar tahu, Allah juga mengabarkan kejadian-kejadian itu kepada makhluk agar menjadi ibrah juga petunjuk untuk mengambil langkah dan tindakan yang tepat.

Peristiwa-peristiwa penting di masa lalu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah saw dan umatnya agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi mereka. Peristiwa-peristiwa penting di masa datang juga Allah beritahukan agar umat muslim dapat mengambil ancang-ancang yang tepat untuk menyikapi perubahan situasi perpolitikan dunia.

Melalui al-Quran, Allah mengabarkan rambu-rambu guna menjalani hidup agar selamat dunia dan akhirat. Orang yang memahami makna al-Khabir akan percaya sepenuhnya dengan apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam al-Quran maupun melalui hadits Rasulullah.

Ia yakin bahwa Allah mengabarkannya untuk menjadi rambu-rambu bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan demikian, dalam menghadapi setiap permasalahan dan perubahan situasi hidup, orang yang demikian senantiasa mengambil rujukan dari al-Quran dan hadits untuk mengambil sebuah sikap.

Dalil : Surat Al An’am ayat 18 dan 103. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *