Al Muqsith - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Muqsith – Yayasan Bina Amal Semarang

Al Muqsith - Yayasan Bina Amal Semarang

Allah menyebarkan keadilan dan kejujuran. Allah melakukan tindakan paling adil dan menginspirasi makhluk untuk berbuat adil. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan mengimbangi, sehingga terbina sebuah keserasian.

Allah menyikapi setiap perbuatan hamba secara adil. Tak ada satu hal pun yang luput dari pengawasan dan penyikapan-Nya.

Memahami makna al-Muqsith akan membuat seseorang tertegun dengan keadilan Allah terhadap semua makhluk. Ia pun kemudian termotivasi untuk meneladani berbuat adil kepada makhluk-makhluk Allah yang lain.

Walaupun keadilan yang diperbuatnya tidak sempurna, setidaknya telah turut menyumbangkan kedamaian bagi kehidupan di dunia. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *