Al Waali - Yayasan Bina Amal Semarang

Al Waali – Yayasan Bina Amal Semarang

Al Waali - Yayasan Bina Amal Semarang

Allah-lah satu-satunya pengelola dan pemerintah bagi semua makhluk. Pemerintahan-Nya sangatlah besar sehingga semua makhluk –sejak awal hingga akhir— berada di bawah kehendak dan kekuasaan-Nya. Hanya dengan perintah-Nya, ketiadaan menjadi ada, dan sebaliknya, yang ada menjadi tiada. Hamba yang ingin hidup selamat dunia-akhirat pun harus tunduk pada perintah-Nya.

Orang yang memahami makna al-Wâlî akan tunduk secara totalitas kepada Allah. Baginya, pemimpin-pemimpin di dunia hanyalah kecil. Kepatuhannya yang utuh hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada pemimpin-pemimpin dari sesama makhluk. Yayasan Bina Amal Semarang

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *