ezgif.com-resize (1)

Kolaborasi Orang Tua dan Guru Saat “Belajar Di Rumah” Ala SDIT Bina Ama

Berdasar pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah, Surat Edaran Walikota Semarang Nomor : B/1395/440/III/2020, Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor P/2922/440/III/2020, Surat Edaran Yayasan Wakaf Bina Amal Nomor 001/SE/YWBA/III/2020, SDIT Bina Amal meliburkan seluruh siswa dari tanggal 16-28 Maret 2020 untuk “belajar di rumah”.

Hari ini adalah hari ketiga liburan siswa yang mewajibkan siswa belajar di rumah dengan tugas-tugas yang dipandu para guru. Para guru SDIT Bina Amal membagikan tugas terstruktur yang berisi tugas non akademik dan tugas akademik. Muatan tugas non akademik berkaitan dengan penumbuhkembangan karakter dan kegiatan mengakrabkan diri dengan Al Quran, mulai dari belajar cara baca, menghafal dan membacanya. Sedangkan muatan tugas akademik adalah penguasaan  kompetensi dasar pada mata pelajaran. Tugas ini dibagikan setiap hari dengan arahan dari para guru.

Selain menggunakan media whatsapp untuk membagikan tugas, setiap siswa dan orang tua berkewajiban melaporkan tugas via online google form dan juga jalur pribadi kepada guru masing-masing. Ini dalam rangka mengoptimalkan rencana pembelajaran yang telah disusun untuk kurikulum semester 2 ini. 

Salah satu orang tua wali murid menuturkan “Siap Ust????. Anak-anaknya yg Liburan….gantian Bunda-bunda nya yg sekolah????????. Terima kasih ust”.

Dilanjutkan wali murid yang lain juga menyampaikan, “Ternyata jadi Bu guru susah nya, luar biasa sabar e. Tak kulakan sabar sama bu guru????”.

Alhamdulillah ala kulihal, disetiap kejadian pasti ada hikmah. Senantiasa bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla, Allah Ta’ala berfirman: “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. Ath Thalaq: 3)

Semoga para siswa bersemangat dalam belajar di rumah melalui pantauan dan bantuan orang tua. Semoga tugas terstruktur juga menjadi sarana yang semakin menguatkan bonding/ikatan antara orang tua dan anak.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *