SK PENERIMAAN SISWA BARU TKIT BINA AMAL 02 TAHUN 2021-2022

SK PENERIMAAN SISWA BARU TKIT BINA AMAL 02 TAHUN 2021-2022

SK PENERIMAAN SISWA BARU TKIT BINA AMAL 02 TAHUN 2021-2022
SK PENERIMAAN SISWA BARU TKIT BINA AMAL 02 TAHUN 2021-2022

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU BINA AMAL 02

No. 026/SK/TKIT-BA02/I/2021

Tentang

PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TKIT BINA AMAL 02

 TAHUN DIDIK 2021/2022

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Menimbang    :

  1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan awal proses pendidikan di TKIT Bina Amal 02
  2. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan untuk mendapatkan data awal siswa yang memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan di TKIT Bina Amal 02
  3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi prinsip obyektivitas, akuntabilitas dan profesional sekolah.

Mengingat      :

1. Grand design TKIT Bina Amal 02

2. Visi, misi, dan tujuan TKIT Bina Amal 02

3. Program kerja TKIT Bina Amal 02 Tahun Didik  2020/2021

4. Hasil observasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) TKIT Bina Amal 02 pada tanggal  4 Januari 2021

5. Hasil Rapat Penentuan Penerimaan Peserta Didik Baru TKIT Bina Amal 02 dengan LPIT Bina Amal pada tanggal 18 Januari 2021

Menetapkan   :

Pertama       :  Nama-nama peserta didik sebagaimana terlampir dinyatakan diterima di TKIT Bina Amal 02 tahun didik 2021/2022

Kedua          : Orang tua/wali dari peserta didik sebagaimana terlampir melakukan proses daftar ulang dan penyelesaian administrasi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ketiga           : Demikian surat keputusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia dan tertib administrasi.

                                                                                    Ditetapkan di               : Semarang

                                                                                    Pada Tanggal              : 23 Januari 2021

   TKIT Bina Amal 02

                                                                                                                    Ika Fauziyah M, S.Pd

                                                                                                                         Kepala Sekolah

Tembusan :

  1. Ketua LPIT Bina Amal
  2. Arsip

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Sekolah TKIT Bina Amal 02

No. 026/SK/TKIT-BA02/I/2021

Tentang : Pengumuman Peserta Didik Baru TKIT Bina Amal 02 Tahun Didik 2021/2022

DATA PESERTA DIDIK YANG DITERIMA

TKIT BINA AMAL 02  TAHUN DIDIK 2021/2022

NONO PENDAFTARANNAMA LENGKAP
1.0508210011Adzwa Fatin Huwaida
2.0508210015Ahmad Endru Mustafa
3.0508210027Aldo Rizqi A
4.0508210032Alyssa Arsy Bella
5.0508210029Arimbi Mila Dinesia
6.0508210031Athif Darka Rafaeyza
7.0508210019Azka Al Ghifari P
8.0508210030Balder Amstrong R I
9.0508210004Deehan Ismail F
10.0508210026Derby Adheesa Nizama
11.0508210023Febrian Putra Ardan A
12.0508210036Gilang Maheswara
13.0508210012Hasna Salsa Meia
14.0508210018Khadijah Khairun Nisa
15.0508210033Lyna Zahratun Nisa
16.0508210010Mikaila Aghnia Al Aufa
17.0508210025M Arfa Rafaizan
18.0508210021M Faeyza Artanabil
19.0508210017M Ilyas Ramadhan
20.0508210014M Yusuf Nafi Muntaha
21.0508210013Nafiza Aulia Ramadhani
22.0508210024Pradipta Aksara
23.0508210022Raffan Azmi Al K
24.0508210028Rahardian Zaid Jiddan
25.0508210016Razqa Muhammad Alfatih
26.0508210034Safia Salma Hafizah
27.0508210020Umnia El Mumtazah

                                                                                                         TKIT Bina Amal 02,

                                                                                                     Ika Fauziyah M., S.Pd

                                                                                                           Kepala Sekolah

INFORMASI TAMBAHAN:

Apabila tidak melakukan daftar ulang sampai dengan tanggal 30 Januari jam 11.00 WIB, maka dianggap mengundurkan diri

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *