Al Hayyu

Al-Hayyu

Al Hayyu Al-Hayy artinya Allah hidup kekal dengan Dzat-Nya, dari dahulu dan untuk selama-lamanya. Allah hidup dengan sempurna dan senantiasa hidup. Dia pula sumber kehidupan dari segala yang hidup. Orang yang memahami makna al-Hayy a ...